Tin công nghệ

Hầu hết các doanh nghiệp đều gặp phải những lo lắng chung về chi phí lắp đặt tổng đài và nhân viên quan trị hệ thống tổng đài. GTC cung cấp Dịch vụ tổng đài Cloud PBX triển khai nhanh chóng, linh hoạt theo quy mô và nhu cầu của từng đối tượng, Cloud PBX sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu cho bạn