Card 4 luồng tổng đài IP| tong dai ip

Card 4 luồng tổng đài IP Asterisk khe cắm PCIe

Card giao tiếp 4 luồng E1 ISDN PCIe, Card 4 luồng tong dai IP Asterisk khe cắm PCIe

Card 4 luồng E1, AXE4D - Giao tiếp 120 kênh tổng đài điện thoại IP, chuẩn cắm PCIe. Dùng cho tổng đài IP Asterisk, freepbx, tribox, elastix..., Hỗ trợ khe cắm loại bỏ tiếng vọng
Card AXE4D với 4 luồng E1 chuẩn ISDN.  Giao tiếp 120 kênh thoại đồng thời dùng cho tổng đài IP Asterisk, Free pbx, Elastix, Freeswitch..
- Card giao tiếp qua khe cắm PCIe
- Hỗ trợ 120 kênh thoại đồng thời
- Sử dụng cho các hệ thống tổng đài điện thoại nguồn mở Asterisk, Freeswitch
- Sử dụng card với driver Zaptel và mã nguồn mở Asterisk, Freeswitch
- Sử dụng cho các tổng đài điện thoại IP freepbx, tribox, elastix
- Hỗ trợ modul giao tiếp loại bỏ tiếng vọng
 

Công ty Nam Trường Giang chuyên cung cấp các loại card sử dụng cho tổng đài VoIP:Card giao tiếp FXO/FXS, Card giao tiếp E1/ISDN, Card giao tiếp GSM, Khe cắm PCI, Khe cắm PCIe, Giao tiếp mạng RJ45, Linh kiện Tổng đài IP MyPbx, Linh kiện Tổng đài IP Panasonic, Linh kiện Tổng đài IP Asterisk, Linh kiện Tổng đài IP Grandstream, Link kiện tổng đài IP, Card giao tiếp, card gateway, Card tổng đài IP, Linh kiện tổng đài điện thoại, tong dai call center
- Loại khe cắm giao tiếp PCI, PCIe, RJ45
- Loại kết nối đường bưu điện PSTN - Analog, E1, ISDN (PRI)..
- Sử dụng cho tất cả các dòng tổng đài điện thoại IP chuẩn SIP: Asterisk, Freepbx, Elastix, Trixbox, Siemens, Acatel, Panasonic...
- Đầy đủ driver, hướng dẫn cài đặt từng bước.
PCI Express, viết tắt là PCIe (đôi khi dễ nhầm với PCI Extended, viết tắt là PCI-X), là một dạng giao diện bus hệ thống/card mở rộng của máy tính. Nó là một giao diện nhanh hơn nhiều và được thiết kế để thay thế giao diện PCI, PCI-X, và AGP cho các card mở rộng và card đồ họa. Khe cắm PCI Express (PCIe) hoàn toàn như PCI hay PCI Extended (PCI-X).