Dịch vụ điện thoại | Tổng đài điện thoại MYPBX - Grandstream - panasonic | tổng đài nội bộ - lắp đặt tổng đài điện thoại - sửa chữa tổng đài

Dịch vụ điện thoại

Hiện nay có khá nhiều hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cố định VOIP trên thị trường, trong đó phổ biến nhất là các nhà mang lớn. Nhưng khi khi được hỏi khách hàng thì phần lớn khách hàng chưa biết về điện thoại cố định VOIP là gì.