Dịch vụ Sip Trunking | Dich vu tong dai Sip Trunking | Dịch vụ gọi điện quốc tế Sip Trunking | Giới thiệu dịch vụ Sip Trunking | Sip Trunking | Tư vẫn tổng đài Sip Trunking| Tổng đài điện thoại MYPBX - Grandstream - panasonic | tổng đài nội bộ - lắp đặt tổng đài điện thoại - sửa chữa tổng đài

Dịch vụ Sip Trunking

 SIP trunking vẫn là một công nghệ tương đối mới, chặt chẽ liên quan đến hệ thống điện thoại hiện đại, kinh doanh và nó là một công nghệ có khả năng có thể mang lại lợi ích kinh doanh cho nhiều người.

Sip trunk là là dịch vụ điên thoại trên trên nền internet (voice over IP, VOIP) và thiết lập tín hiệu thoại thông qua giao thức SIP (Session Initiation Protocol, SIP) để thiết lập 1 đường trunk đấu nối từ tổng đài IP của khách khàng lên nhà cung cấp dịch vụ VoIP tại Việt Nam