Giải pháp Contact center system | Giai phap tong dai Contact center system | Contact center system chăm sóc khách hàng | lắp đặt Contact center system | tư vẫn Contact center system | Giải pháp Contact center system nâng cao | Hướng dẫn Contact center system | Tổng đài điện thoại MYPBX - Grandstream - panasonic | tổng đài nội bộ - lắp đặt tổng đài điện thoại - sửa chữa tổng đài

Giải pháp Contact center system

Giải pháp  CONTACT CENTER SYSTEM, là Giải pháp Trung tâm Liên lạc Khách hàng (Contact Center). Hệ thống Contact Center xây dựng trên nền công nghệ IP, có khả năng tích hợp các phương thức tương tác từ gọi điện thoại, tin nhắn SMS, e-mail, website cho đến đối thoại trực tiếp