GIẢI PHÁP TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI, TỔNG ĐÀI ĐIỆN THOẠI, LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI

Tin công nghệ

SIP trunking được cung cấp bởi các nhà cung cấp SIP, tương tự như các công ty điện thoại truyền thống, ngoại trừ các nhà cung cấp SIP cho phép truy cập vào đường dây điện thoại qua internet (và dịch vụ SIP rẻ hơn đáng kể - đôi khi ít hơn 60-80%).